ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

5

 

ΔΙΕΘΝΗΣ εκπαίδευση στην Ελλάδα για την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

  • Μέρος του Master του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης.
  • Πιστοποιημένη από το Dulwich Centre της Αυστραλίας(το διεθνές κέντρο που δημιούργησε την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία)
  • Εκπαίδευση σε μία αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο

που έχει επηρεάσει ριζικά τη γενικότερη συζήτηση και πρακτική στην ψυχοθεραπεία

—————————————————————————————————

  • Δύο χρόνια σπουδών
  • Ιδιαίτερα οικονομικό κόστος σπουδών
  • Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος  μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως
  • Ευελιξία στην οργάνωση σπουδών
  • Αναγνώριση των αποφοίτων ως αφηγηματικών θεραπευτών από το Dulwich Centre

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ