Εκπαίδευση στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

ΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ