Άνθρωποι αντιμέτωποι με την οικονομική κρίση

Το 2015 η Μαργαρίτα Χαλβατζή – Κατσικαδέλη πήρε συνέντευξη από 10 ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κρίσης. Οι συνεντεύξεις αυτές κατέληξαν σε ένα συλλογικό κείμενο για τις συνέπειες της κρίσης και τους τρόπους που έχουν κάποιοι άνθρωποι να τις αντιμετωπίζουν.

Στο παρακάτω κείμενο θα δείτε:

Α) Περιληπτικά τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε η Μαργαρίτα

Β) Το συλλογικό έγγραφο που προέκυψε για τις εμπειρίες των ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε το κείμενο «ΌΤΑΝ Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΣΠΑΣΕ….» εδώ