Ανοιχτές εκδηλώσεις

Πριν το κάθε εκπαιδευτικό σεμινάριο υπάρχει μία ανοιχτή και δωρεάν στο ευρύ κοινό εκδήλωση – παρουσίαση (με θέμα σχετικό με το σεμινάριο). Στόχος αυτής της εκδήλωσης είναι να δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει την Αφηγηματική θεραπεία αλλά και να πάρει έγκυρη και πρακτικά χρήσιμη πληροφορία σε ειδικά θέματα.