Ανοιχτή Δι-Εποπτεία

Ανοιχτή Δι-Εποπτεία

Η Ομάδα Δι-εποπτείας για την Αφηγηματική Θεραπεία λειτουργεί περίπου κάθε 30 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο ανεξάρτητα από το αν έχει συμμετάσχει στα σεμινάρια ή όχι.