Αφηγηματική κοινοτική πρακτική

Όταν αφορά την κοινοτική εργασία η Αφηγηματική Πρακτική αξιοποιεί τις ίδιες αρχές με αυτές της ψυχοθεραπευτικής εργασίας. Βοηθά τις κοινότητες να συνδεθούν με τις αξίες τους, τα αποθέματά τους και εκείνους τους τρόπους συζήτησης που αναδεικνύουν το υπάρχον δυναμικό τους για λύσεις και ανάπτυξη. Για αυτό και σε πολλά μέρη του κόσμου η Αφηγηματική Πρακτική έχει αξιοποιηθεί στη δουλειά με κοινότητες που βιώνουν κρίσεις. Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους έχει αξιοποιηθεί είναι:

α) Βοηθώντας παιδιά να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις

β) Βοηθώντας το γεφύρωμα των γενεών σε κοινότητες μεταναστών και μειονοτήτων

γ) Βοηθώντας κοινότητες που υφίστανται σκληρές δοκιμασίες να επανασυνδεθούν με το δυναμικό τους και να αναπτυχθούν οικονομικά και πολιτιστικά.

Αυτή η εργασία έχει γίνει στη Νότιο Αφρική, τον Καναδά, τη Ρωσία, τη Βραζιλία, το Νεπάλ, την Παλαιστίνη και αφορούσε παιδιά και κοινότητες που βιώνανε τις συνέπειες της φτώχιας, του AIDS, του πολέμου, φυσικών καταστροφών, κακοποίησης, πλαισίων ζωής όπου υπάρχει χρήση ουσιών κ.οκ. Συγκεκριμένα υλικά ομαδικής και κοινοτικής εργασίας έχουν αναπτυχθεί (όπως Tο Δέντρο της Ζωής, Η Ομάδα της Ζωής, Ο Χαρταετός της Ζωής) και χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία αφηγηματικών πρακτικών κοινοτικής εργασίας. Πληροφόρηση για τα υλικά αυτά υπάρχει και στα Ελληνικά.