Αφηγηματική πρακτική στο σχολείο

Στο πλαίσιο του σχολείου η Αφηγηματική Πρακτική συνδυάζει τις άμεσες και εστιασμένες σε λύσεις παρεμβάσεις με πρακτικές κινητοποίησης επιμέρους ομάδων ή και του συνόλου της σχολικής κοινότητας (πρακτικές ανάλογες με αυτές που χρησιμοποιεί γενικά στην κοινοτική πρακτική). Βοηθά έτσι τόσο στην επίλυση άμεσων και δύσκολων προβλημάτων όσο και στην γενικότερη αλλαγή του κλίματος του σχολείου προς μία κατεύθυνση πιο κοντά στις προτιμώμενες κατευθύνσεις ζωής των μελών της σχολικής κοινότητας.