Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

“Ο άνθρωπος δεν είναι το πρόβλημα.

Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα”

Michael White

Η αφηγηματική ψυχοθεραπεία είναι μία αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδος που έχει επηρεάσει ριζικά τη γενικότερη συζήτηση και πρακτική στην ψυχοθεραπεία. Είναι μία εξέλιξη των Συστημικών Θεραπειών, κατά άλλους κομμάτι της Συστημικής Θεραπείας και κατά άλλους ένα βήμα πέρα από αυτήν. Διαμορφώθηκε από την ομάδα του Michael White, αυστραλού ψυχοθεραπευτή και του David Epston, νεοζηλανδού ψυχοθεραπευτή. Είναι μία θεραπεία που εντάσσεται στην κονστρουξιονιστική παράδοση της ψυχοθεραπείας.

Η αφηγηματική πρακτική έχει τη ζεστασιά της πρακτικής του Rogers αλλά και την ισχυρή δυναμική αλλαγής που φέρει η επικέντρωση στις λύσεις.

Μειώνοντας την ενοχή ή την κατάκριση δίνεται χώρος για ανάληψη υπεύθυνης στάσης/δράσης απέναντι σε ένα ευρύ πεδίο παραγόντων που τροφοδοτούν το πρόβλημα. Είναι μία ψυχοθεραπευτική πρακτική που αποφεύγει συνειδητά την ένταξη της προσωπικότητας του ανθρώπου σε νόρμες / καλούπια και βοηθά τον ενδιαφερόμενο να συνδεθεί με τις αξίες του, τα αποθέματά του καθώς και με τους σημαντικούς άλλους της ζωής και της ιστορίας του.

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί τις συνθήκες για μια επαναδιήγηση της τρέχουσας ιστορίας του, της παρελθούσας ιστορίας του και των μελλοντικών του δυνατοτήτων, μία επαναδιήγηση η οποία είναι θεραπευτική. Έτσι, διαμορφώνεται η δυνατότητα να προχωρήσει το άτομο προς τις προτιμώμενες κατευθύνσεις της ζωής του αλλά και δημιουργεί εναλλακτικούς τρόπους συνομιλίας / σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον του.

Η πρακτική της, ακριβώς επειδή δίνει έμφαση σε διαφορετικούς τρόπους συνομιλίας/σχέσης των ανθρώπων, είναι επίσης ιδανική για την εργασία με μεγαλύτερες συλλογικότητες ανθρώπων που ξεκινούν από ομάδες και φτάνουν μέχρι ολόκληρες κοινότητες.

Δειτε περισσότερα και πιο απλά στο:

https://narrativetherapy.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1/