Διαδικτυακές συναντήσεις και ΒΙΝΤΕΟ αφηγηματικής (Διεθνές)

Το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας παρακολουθεί τις διαδικτυακές συναντήσεις Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας που γίνονται διαδικτυακά από το Dulwich Centre της Αυστραλίας. Βίντεο των παρουσιάσεων που κάνουν διεθνείς θεραπευτές αφηγηματικής θεραπείας, λειτουργοί αφηγηματικής κοινοτικής πρακτικής και άλλοι θα βρείτε στο site:

http://dulwichcentre.com.au/category/friday-afternoons/