Δράση: Επιμόρφωση Πολιτών στις Κοινωνικές Επιστήμες

Πρόγραμμα

ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Μία διεθνής συνεργασία του ΙΑΨ
με το Ινστιτούτο Psiterra
και τον αν. καθηγητή ψυχολογίας
κ. Ovidiou Gavrilovici

Κάθε Τετάρτη 6.00 – 9.00 μ.μ.,

από 15-10-2014 έως 3-12-2014

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ 

Για αιτήσεις εγγραφής βλ. εδώ