ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

“Ο άνθρωπος δεν είναι το πρόβλημα.

Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα.”

(Michael White)

 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ εκπαίδευση στην Ελλάδα για την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία

 • Μέρος του Master του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης (ενός από τα πλέον καταξιωμένα πανεπιστήμια του κόσμου).
 • Πιστοποιημένη από το Dulwich Centre της Αυστραλίας (το διεθνές κέντρο που δημιούργησε την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία)
 • Οι περισσότεροι εκπαιδευτές του είναι μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Master Αφηγηματικής Θεραπείας του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης και του Dulwich Centre

 

 • To Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας έχει εμπειρία διοργάνωσης του προγράμματος από το 2008.
 • Εκπαίδευση σε μία αναγνωρισμένη θεραπευτική μέθοδο που έχει επηρεάσει ριζικά τη γενικότερη συζήτηση και πρακτική στην ψυχοθεραπεία

—————————————————————————————————

 • Δύο χρόνια σπουδών
 • Ιδιαίτερα οικονομικό κόστος σπουδών
 • Εκπαίδευση  ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (μέσω e-learning)
 • Ευελιξία στην οργάνωση σπουδών
 • Αναγνώριση των αποφοίτων ως αφηγηματικών θεραπευτών από το Dulwich Centre
 • Οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος γίνονται δεκτοί /ές στην Ελληνική Εταιρεία Αφηγηματικής Θεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χρονοδιάγραμμα

 

1ο έτος

 • 3 εκπαιδευτικά τριήμερα (από το προσωπικό του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και του Dulwich Centre της Αυστραλίας) (live εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας Covid)
 • 8 δίωρες συναντήσεις ομαδικής εποπτείας (online)
 • 8 δίωρες ομαδικές συναντήσεις αυτοανάπτυξης (online) (με τη χρήση κάποιας από τις ομαδικές πρακτικές της Αφηγηματικής, π.χ. Το Δέντρο της Ζωής)

 

2ο έτος

 • 3 εκπαιδευτικά τριήμερα (από το προσωπικό του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και του Dulwich Centre της Αυστραλίας) (live)
 •  8 δίωρες συναντήσεις ομαδικής εποπτείας (online)
 •  Ενότητα Πιστοποίησης: Διαδικασία elearning σε άμεση σύνδεση – συνεργασία με το Dulwich Centre της Αυστραλίας.  (Περιλαμβάνει συγγραφή 10 μίνι εργασιών, 2 ατομικές εποπτείες, 1 ομαδική εποπτεία για τις εργασίες, συγγραφή τελικής διπλωματικής εργασίας. Δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος με το έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό)
[Δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να διαμορφώνουν με ευέλικτο τρόπο τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά τριήμερα. Δεν είναι απαραίτητη η κάλυψή τους με συγκεκριμένη σειρά ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε ένα βαθμό και με προϋποθέσεις επίσης μπορεί να υπάρξει ευελιξία και στη συμμετοχή στις ομαδικές εποπτείες]

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης που οδηγεί σε  Πιστοποίηση Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Εργασίας

(τμήμα του Master Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης)

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Dulwich Centre, το εκπαιδευτικό-θεραπευτικό κέντρο που δημιούργησε την αφηγηματική θεραπεία.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια. Οδηγεί στη Βασική Πιστοποίηση Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Graduate Certificate in Narrative Therapy and Community Work) με το οποίο οι απόφοιτοι αναγνωρίζονται από το Dulwich Centre ως αφηγηματικοί ψυχοθεραπευτές. Οι σπουδές αυτές αναγνωρίζονται ως τμήμα του προγράμματος Master  Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας, που διοργανώνει ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

A) Εκπαιδευτικά τριήμερα (ανοιχτή εκδήλωση + διήμερο σεμινάριο). 3 εκπαιδευτικά τριήμερα παρέχονται στους εκπαιδευόμενους κάθε χρονιά. Βασικοί εκπαιδευτές είναι μέλη του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Dulwich Centre, του διεθνούς εκπαιδευτικού θεραπευτικού κέντρου της Αυστραλίας, που έχει εισηγηθεί την Αφηγηματική Θεραπεία..

Στα σεμινάρια μπορείτε να εγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

[Επίσης, εφόσον δεν ενδιαφέρεστε για το πτυχίο αφηγηματικού θεραπευτή (αλλά μόνο για κάποιο συγκεκριμένο θέμα) μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτόνομα –χωρίς επιπλέον υποχρέωση περαιτέρω συμμετοχής- οποιοδήποτε εκπαιδευτικό τριήμερο θέλετε]

Β) Ομαδική Εποπτεία και υποστήριξη εκπαιδευόμενων.  8 συναντήσεις ομαδικής εποπτείας (online) παρέχονται στους εκπαιδευομένους κάθε χρονιά. Οι εκπαιδευόμενοι που εργάζονται θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εμπειρίες τους στην εφαρμογή των ιδεών και πρακτικών της Αφηγηματικής στη δουλειά τους.  Για τους εκπαιδευόμενους που δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει ειδική σειρά εργασιών υποστήριξης που διαμορφώνονται, ώστε να βάλουν σε εφαρμογή τις ιδέες της Αφηγηματικής Θεραπείας.

Γ) Ενότητα Πιστοποίησης.  Αυτή παρέχεται στο δεύτερο έτος  και αφορά μία στενή συνεργασία με το Dulwich Centre, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία:

              α) Ανάγνωση βιβλιογραφίας και συγγραφή εργασιών. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Dulwich Centre, μέσω διαδικτύου (e-learning).

Καταρχήν η ανάγνωση της βιβλιογραφίας αφορά 10 θέματα και καταλήγει σε 10 μικρές εργασίες-αναστοχασμούς των 500 περίπου λέξεων (οι οποίες αποτελούν στην ουσία απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήσεις που στόχο έχουν να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση των συμμετεχόντων με την πρακτική).

Η πρακτική αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι κλασσική ψυχοθεραπευτική πρακτική, θα πρέπει όμως να είναι πρακτική.  Για παράδειγμα, μπορεί να αφορά το συντονισμό κάποιας εκπαιδευτικής ομάδας, η οποία θα οργανωθεί και θα συντονιστεί με βάση τις αρχές και τις πρακτικές της Αφηγηματικής Θεραπείας. Μπορεί να αφορά επίσης μία practice-research (που είναι μία συγκεκριμένη αφηγηματική μεθοδολογία πρακτικής υποστηρικτικής έρευνας για / με ανθρώπους που βιώνουν συγκεκριμένες κοινωνικές, επαγγελματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες). Τέτοιου τύπου πρακτικές έρευνες έχουν οργανωθεί με επιτυχία από εκπαιδευόμενους προηγούμενων εκπαιδευτικών κύκλων με την υποστήριξή μας. Το Dulwich Centre και ο συντονιστής του προγράμματος στην Ελλάδα με χαρά θα συζητήσουν τέτοιες και άλλες εναλλακτικές προτάσεις από εκπαιδευόμενους.

Στην πορεία μία από αυτές τις εργασίες θα διευρυνθεί στις 1000 λέξεις και θα αναρτηθεί στο e-learning site του Dulwich Centre.

Η όλη διαδικασία θα καταλήξει σε μία μεγαλύτερη πτυχιακή εργασία των 5000 λέξεων με θέμα επιλογής του εκπαιδευόμενου. Αυτή θα είναι και η τελική εργασία, η οποία θα παρουσιαστεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Dulwich Centre, που θα έρθει στην Ελλάδα.

            β) E-εποπτεία από το Dulwich Centre. Αυτή περιλαμβάνει δύο online εποπτείες με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Dulwich Centre καθώς και μία τελική δια ζώσης εποπτεία με το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα έρθει στην Ελλάδα για την παρουσίαση των εργασιών.

 

Kόστος του προγράμματος

 • Προκαταβολή (ανάλογα με το χρόνο εγγραφής): 50 ευρώ (εγγραφή μέχρι τέλος Αυγούστου) ή 100 ευρώ (εγγραφή μέχρι τέλος Οκτωβρίου)  ή 150 ευρώ (εγγραφή από Νοέμβριο και μετά)
 • 1500 ευρώ το πρώτο έτος
 • 2100 ευρώ το δεύτερο έτος (όπου περιλαμβάνεται και η ενότητα πιστοποίησης)

       Τα χρήματα δίνονται σε δόσεις.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:

 • Εφόσον η εγγραφή γίνει έγκαιρα μέχρι το τέλος Αυγούστου:  3650 Є

          (διπλή έκπτωση 100 ευρώ)

 • Εφόσον η εγγραφή γίνει έγκαιρα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου: 3700 Є 

          (έκπτωση 50 ευρώ)

 • Εφόσον η εγγραφή γίνει από το Νοέμβριο και μετά: 3750 Є 

Δεν υπάρχουν άλλες χρεώσεις. Όλη η βιβλιογραφία δίνεται στους/στις σπουδαστές/στριες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. Το μόνο επιπλέον κόστος που συνιστούμε ιδιαίτερα είναι οι σπουδαστές να αγοράσουν και να διαβάσουν τα βιβλία “Τι είναι η Αφηγηματική Θεραπεία” της Alice Morgan (στα Ελληνικά) και το “Maps of Narrative Practices” του Michael White (στα Αγγλικά – πολύ σύντομα θα υπάρχει και ελληνική μετάφραση).

 

 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εξασφαλίστε τη θέση σας και επίσης έκπτωση στην εγγραφή, με το να γραφτείτε στο πρόγραμμα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου (Εγγραφή μέχρι 30 Αυγούστου: 50 ευρώ, εγγραφή μέχρι 30 Οκτωβρίου: 100 ευρώεγγραφή μετά τις 30 Οκτωβρίου: 150 ευρώ).

Καταθέστε τα χρήματα στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 5228-069522-814 (IBAN: GR54 0172 2280 0052 2806 9522 814), στο όνομα Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια κατεβάστε και συμπληρώστε την κάρτα εγγραφής:

Κατεβάστε εδώ: ( κάρτα εγγραφής )

Το πρώτο εισαγωγικό εκπαιδευτικό τριήμερο (ανοιχτή δωρεάν εκδήλωση Παρασκευής + σεμινάριο Σαββατοκύριακου) του νέου κύκλου εκπαίδευσης θα γίνει (εφόσον οι συνθήκες της πανδημίας Covid το επιτρέψουν)

Οκτώβριο στην Αθήνα

Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη 

Εάν οι συνθήκες της πανδημίας Covid δεν επιτρέψουν τη ζωντανή παρουσία των εκπαιδευόμενων, τότε το εκπαιδευτικό τριήμερο θα γίνει online.

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τo Σεπτεμβρίο για τους ακριβείς χρόνους και χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τη δομή, το περιεχόμενο και τη βιβλιογραφία του εκπαιδευτικού προγράμματος που οδηγεί στην πιστοποίηση  του Αφηγηματικού Θεραπευτή στα ακόλουθα έγγραφα: