ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

“Ο άνθρωπος δεν είναι το πρόβλημα.

Ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος και το πρόβλημα είναι το πρόβλημα.”

(Michael White)

 

 

Το δίχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Αφηγηματική Θεραπεία βρίσκεται υπό αναδιοργάνωση.

Η αναδιαμόρφωση του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς (Ιούνιο 2024).

Θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα…