Πιστοποίηση Αφηγηματικού Ψυχοθεραπευτή

Πρόγραμμα εκπαίδευσης που οδηγεί σε  Πιστοποίηση Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Εργασίας

(τμήμα του Master Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας του Πανεπιστήμιου της Μελβούρνης)

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται από το Dulwich Centre, το εκπαιδευτικό-θεραπευτικό κέντρο που δημιούργησε την αφηγηματική θεραπεία.

Το πρόγραμμα διαρκεί δύο χρόνια. Οδηγεί στη Βασική Πιστοποίηση Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και Κοινοτικής Πρακτικής (Graduate Certificate in Narrative Therapy and Community Work) με το οποίο οι απόφοιτοι αναγνωρίζονται από το Dulwich Centre ως αφηγηματικοί ψυχοθεραπευτές. Οι σπουδές αυτές αναγνωρίζονται ως τμήμα του προγράμματος Master  Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας, που διοργανώνει ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Αυστραλίας, το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

A) Μία σειρά από 6 εκπαιδευτικά τριήμερα (ανοιχτή εκδήλωση + διήμερο σεμινάριο), που κατανέμονται στο διάστημα δύο χρόνων. Βασικοί εκπαιδευτές είναι μέλη του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Dulwich Centre, του διεθνούς εκπαιδευτικού θεραπευτικού κέντρου της Αυστραλίας, που έχει εισηγηθεί την Αφηγηματική Θεραπεία..

Στα σεμινάρια μπορείτε να εγγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή.

[Επίσης, εφόσον δεν ενδιαφέρεστε για το πτυχίο αφηγηματικού θεραπευτή (αλλά μόνο για κάποιο συγκεκριμένο θέμα) μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτόνομα –χωρίς επιπλέον υποχρέωση περαιτέρω συμμετοχής- οποιοδήποτε εκπαιδευτικό τριήμερο θέλετε]

Β) Δι-εποπτεία και υποστήριξη εκπαιδευόμενων.  5-8 συναντήσεις ομαδικής δι-εποπτείας (και μέσω skype) παρέχονται στους εκπαιδευομένους κάθε χρονιά. Οι εκπαιδευόμενοι που εργάζονται θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εμπειρίες τους στην εφαρμογή των ιδεών και πρακτικών της Αφηγηματικής στη δουλειά τους.  Για τους εκπαιδευόμενους που δεν εργάζονται αυτή τη στιγμή, υπάρχει ειδική σειρά εργασιών υποστήριξης που διαμορφώνονται, ώστε να βάλουν σε εφαρμογή τις ιδέες της Αφηγηματικής Θεραπείας.

Γ) Ενότητα Πιστοποίησης.  Αυτή αφορά μία στενή συνεργασία με το DulwichCentre, η οποία περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία:

α) Ανάγνωση βιβλιογραφίας και συγγραφή εργασιών. Αυτή η διαδικασία γίνεται σε στενή συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του DulwichCentre, μέσω διαδικτύου (e-learning).

Καταρχήν η ανάγνωση της βιβλιογραφίας αφορά 10 θέματα και καταλήγει σε 10 μικρές εργασίες-αναστοχασμούς των 500 περίπου λέξεων (οι οποίες αποτελούν στην ουσία απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήσεις που στόχο έχουν να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση των συμμετεχόντων με την πρακτική).

Η πρακτική αυτή δεν είναι απαραίτητο να είναι κλασσική ψυχοθεραπευτική πρακτική, θα πρέπει όμως να είναι πρακτική.  Για παράδειγμα, μπορεί να αφορά το συντονισμό κάποιας εκπαιδευτικής ομάδας, η οποία θα οργανωθεί και θα συντονιστεί με βάση τις αρχές και τις πρακτικές της Αφηγηματικής Θεραπείας. Μπορεί να αφορά μία practice-research(που είναι μία συγκεκριμένη μεθοδολογία πρακτικής υποστηρικτικής έρευνας για / με ανθρώπους που βιώνουν συγκεκριμένες κοινωνικές, επαγγελματικές ή ψυχολογικές δυσκολίες). Τέτοιου τύπου πρακτικές έρευνες έχουν οργανωθεί με επιτυχία από εκπαιδευόμενους προηγούμενων εκπαιδευτικών κύκλων με την υποστήριξή μας. Το DulwichCentreκαι ο συντονιστής του προγράμματος στην Ελλάδα με χαρά θα συζητήσουν τέτοιες και άλλες εναλλακτικές προτάσεις από εκπαιδευόμενους.

Στην πορεία μία από αυτές τις εργασίες θα διευρυνθεί στις 1000 λέξεις και θα αναρτηθεί στο e-learningsiteτου DulwichCentre.

Η όλη διαδικασία θα καταλήξει σε μία μεγαλύτερη πτυχιακή εργασία των 5000 λέξεων με θέμα επιλογής του εκπαιδευόμενου. Αυτή θα είναι και η τελική εργασία, η οποία θα παρουσιαστεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό του DulwichCentre, που θα έρθει στην Ελλάδα.

β) E-εποπτεία από το DulwichCentre. Αυτή περιλαμβάνει δύο τηλεφωνικές ή μέσω skype εποπτείες με το εκπαιδευτικό προσωπικό του DulwichCentreκαθώς και μία τελική “ζωντανή” εποπτεία με το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα έρθει στην Ελλάδα για την παρουσίαση των εργασιών.

Χρονοδιάγραμμα

1ο  έτος

·    3 εκπαιδευτικά τριήμερα (από το προσωπικό του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και του Dulwich Centre της Αυστραλίας).

·        8 συναντήσεις ομαδικής διεποπτείας (και μέσω skype)

2ο  έτος

·    3 εκπαιδευτικά τριήμερα (από το προσωπικό του Ινστιτούτου Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και του Dulwich Centre της Αυστραλίας).

·        8 συναντήσεις ομαδικής διεποπτείας (και μέσω skype)

·        + Ενότητα Πιστοποίησης: Διαδικασία e-learning σε συνεργασία με το Dulwich Centre της Αυστραλίας

[Δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να διαμορφώνουν με ευέλικτο τρόπο τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά τριήμερα και τις συναντήσεις δι-εποπτείας. Δεν είναι απαραίτητη η κάλυψή τους με συγκεκριμένη σειρά ή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα].

Kόστος του προγράμματος

Το κόστος των 6 ανεξάρτητων εκπαιδευτικών ενοτήτων (160 ευρώ η μια)

+ Συναντήσεις δι-εποπτείας (20 ευρώ η μία)

+ 1540 ευρώ για την ενότητα πιστοποίησης (με την έγκαιρη εγγραφή).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: ≈ 2800 Є

(Σημείωση: Το κόστος της ενότητας πιστοποίησης περιγράφεται με βάση τις τιμές του προηγούμενου εκπαιδευτικού κύκλου. Μπορεί να υπάρξει μικρή ανατίμηση, όταν θα ξεκινήσει. Μικρές αλλαγές στις τιμές είναι επίσης πιθανές και για επιμέρους σεμινάρια ανάλογα με τα ιδιαίτερα έξοδα των εισηγητών. Οποιαδήποτε αλλαγή όμως ΔΕΝ θα είναι υπερβολική.)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Εξασφαλίστε τη θέση σας και επίσης έκπτωση στην εγγραφή, με το να γραφτείτε στο πρόγραμμα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου (Εγγραφή μέχρι 25 Οκτωβρίου: 140 ευρώ, εγγραφή μετά τις 25 Οκτωβρίου: 200 ευρώ). (To ποσό της εγγραφής αφαιρείται στη συνέχεια από το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την ενότητα πιστοποίησης που γίνεται διαδικτυακά σε συνεργασία με το Dulwich Centre. ΔΕΝ αφορά την εγγραφή στο πρώτο σεμινάριο).

Καταθέστε τα χρήματα στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς 5228-069522-814 (IBAN: GR54 0172 2280 0052 2806 9522 814), στο όνομα Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας και στη συνέχεια κατεβάστε και συμπληρώστε την κάρτα εγγραφής:

Κατεβάστε εδώ: ( κάρτα εγγραφής )