Συνδεθείτε μαζί μας

Αφηγηματικά google groups (ελληνικά)

Διαδικτυακή ομάδα Συζήτησης για την Αφηγηματική Θεραπεία

Η ομάδα αυτή είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Εκεί θα βρείτε εισαγωγικά κείμενα αφηγηματικής ψυχοθεραπείας αλλά και κείμενα αφηγηματικής ψυχοθεραπείας για ειδικά θέματα.

Θα βρείτε επίσης:

α) το υλικό από τα σεμινάρια αφηγηματικής ψυχοθεραπείας τα οποία έχουν προηγηθεί

β) μέρος από τις εργασίες των σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει το πτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αφηγηματική θεραπεία

Η διεύθυνση της διαδικτυακής ομάδας συζήτησης είναι:http://groups.google.com/group/afhghmatikh-therapeia?hl=el?hl=el

Διαδικτυακή Ομάδα Συναδελφικής Εποπτείας Αφηγηματικής Θεραπείας

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι:

α) έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο αφηγηματικής θεραπείας,

β) σπουδάζουν ή εργάζονται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και

γ) δεσμεύονται από τους όρους του προφορικού και γραπτού απόρρητου για την ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική εργασία.

Στόχος της είναι η συναδελφική εποπτεία ανθρώπων που εφαρμόζουν την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία στην πράξη.

Η διεύθυνση της διαδικτυακής ομάδας εποπτείας είναι:https://groups.google.com/group/narrative-peer-supervision-gr?hl=el&pli=1

Διαδικτυακές συναντήσεις και ΒΙΝΤΕΟ αφηγηματικής (Διεθνές)

Το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας παρακολουθεί τις διαδικτυακές συναντήσεις Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας που γίνονται διαδικτυακά από το Dulwich Centre της Αυστραλίας. Βίντεο των παρουσιάσεων που κάνουν διεθνείς θεραπευτές αφηγηματικής θεραπείας, λειτουργοί αφηγηματικής κοινοτικής πρακτικής και άλλοι θα βρείτε στο site:

 http://www.dulwichcentre.com.au/friday-afternoons-at-dulwich-to-begin-again-online.html

Διαβάστε παρακάτω την πρόσκληση του Dulwich centre και δείτε τα προηγούμενα βίντεο και συζητήσεις ή και τα τρέχοντα. …

“Friday afternoons at Dulwich”: Free videos on-line We’re delighted to let you know that Friday Afternoons at Dulwich are now on-line! Click here to view the first ten presentations and to join the current forum discussions. From 1983 onwards, Dulwich Centre was known for holding free events on Friday afternoons. These ‘Friday Afternoons at Dulwich’ would begin at 4.30pm so that people dropped by on their way home after the working week. They always consisted of a good speaker sharing some aspect of their practice that was currently intriguing and challenging to them and this was then followed by discussion and drinks! We stopped these events because we were getting too many people to fit into the building and also because we were away travelling a lot. Every second Friday afternoon we’ll put up on this website a video, maybe an audio recording, or a link to something very interesting. Of course, you can view this wherever you are in the world at a time that will suit you, and then contribute to the discussion and debate. We hope to start a momentum of online discussion and continue this ‘Friday Afternoons at Dulwich’ tradition. We would welcome your suggestions as to topics that we could cover.