Αφηγηματικά google groups (ελληνικά)

  • Διαδικτυακή ομάδα Συζήτησης για την Αφηγηματική Θεραπεία

Η ομάδα αυτή είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Εκεί θα βρείτε εισαγωγικά κείμενα αφηγηματικής ψυχοθεραπείας αλλά και κείμενα αφηγηματικής ψυχοθεραπείας για ειδικά θέματα.

Θα βρείτε επίσης:

α) το υλικό από τα σεμινάρια αφηγηματικής ψυχοθεραπείας τα οποία έχουν προηγηθεί

β) μέρος από τις εργασίες των σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει το πτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αφηγηματική θεραπεία

Η διεύθυνση της διαδικτυακής ομάδας συζήτησης είναι:

http://groups.google.com/group/afhghmatikh-therapeia?hl=el?hl=el

 

  • Διαδικτυακή Ομάδα Συναδελφικής Εποπτείας Αφηγηματικής Θεραπείας

Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι:

α) έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα σεμινάριο αφηγηματικής θεραπείας,

β) σπουδάζουν ή εργάζονται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και

γ) δεσμεύονται από τους όρους του προφορικού και γραπτού απόρρητου για την ψυχοθεραπευτική και συμβουλευτική εργασία.

Στόχος της είναι η συναδελφική εποπτεία ανθρώπων που εφαρμόζουν την Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία στην πράξη.

Η διεύθυνση της διαδικτυακής ομάδας εποπτείας είναι:

https://groups.google.com/group/narrative-peer-supervision-gr?hl=el&pli=1