Συνεργασία με πανεπιστήμια

Το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Θεραπείας υποστηρίζει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και προγράμματα Αφηγηματικής Θεραπείας με Πανεπιστήμια της Ελλάδας.

Μερικές από τις μέχρι τώρα σχετικές δραστηριότητες είναι:

  • Σεμινάρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Εκπαιδευτική επίσκεψη και διδασκαλία της κ. Jane Hutton, αυστραλής αφηγηματικής θεραπεύτριας- εκπαιδεύτριας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Συμβουλευτικής του Τμήματος Ειδικής Αγωγής).

Το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας συνεχίζει τη συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συμβουλευτικής του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το νέο δι-ετή κύκλο σπουδών του (2011-2013). Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα γίνονται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και τα οποία θα συντονίσουν διεθνείς εκπαιδευτές της αφηγηματικής θεραπείας.