Λαϊκή Σχολή Ψυχολογίας

Μία διεθνής συνεργασία

logo  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & Κοινοτικής Πρακτικής

 

pristessera   Association for Promotion of psychology and Psychological Services 

 

Δράση: Επιμόρφωση Πολιτών στις Κοινωνικές Επιστήμες

Πρόγραμμα ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

IMG_1655 - Copy

To Πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας & Κοινοτικής Πρακτικής Ελλάδας (ΙΑΨ) και το Ινστιτούτο Psiterra της Ρουμανίας σε συνεργασία με τον αν. καθηγητή ψυχολογίας κ. Ovidiou Gavrilovici.  To πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσιο της κοινής δράσης που έχουν αναλάβει το ΙΑΨ και το Psiterra με θέμα «Επιμόρφωση Πολιτών στις Κοινωνικές Επιστήμες».

Το πρόγραμμα έχει διπλό στόχο:

  1. Την επιμόρφωση των πολιτών σε θέματα ψυχολογίας και την κριτική διάδοση της ψυχολογικής γνώσης
  2. Την κριτική και βιωματική επεξεργασία της ψυχολογικής γνώσης από τους επιμορφούμενους

Η Λαϊκή Σχολή Ψυχολογίας είναι λοιπόν «λαϊκή» με δύο τρόπους: α) διαδίδει κριτικά γνώσεις και ιδέες που ίσως να αποτελούσαν προνόμιο των «ειδικών» β) αναδεικνύει την κριτική δυνατότητα αξιολόγησης και τη βιωματική γνώση που έχουν σε θέματα ζωής και ψυχολογίας οι ίδιοι οι «απλοί πολίτες».

H «Λαϊκή Σχολή Ψυχολογίας» απευθύνεται στο ευρύ κοινό και όχι απαραίτητα στους επαγγελματίες του χώρου ψυχικής υγείας (χωρίς βέβαια και να τους αποκλείει).

Τέλος το πρόγραμμα παραμένει λαϊκό, μια και εμπεριέχει ενσωματωμένο ένα στοιχείο αξιολόγησης του από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. Η αξιολόγηση γίνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Psittera και τον αν. καθηγητή Ψυχολογίας κ. Ovidiu Gavrilovici.

Επίσης το κόστος του παραμένει χαμηλό ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθησή του από ανθρώπους ποικίλων οικονομικών δυνατοτήτων

Στη διάρκεια του προγράμματος παρέχονται στους εκπαιδευόμενους μαθήματα και βιωματικά σεμινάρια τα οποία ανακοινώνονται στην αρχή της φθινοπωρινής και στην αρχή της εαρινής περιόδου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών

ΛΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2015 εδώ.