Δράση: Επιμόρφωση Πολιτών στις Κοινωνικές Επιστήμες


Μία διεθνής συνεργασία του ΙΑΨ
με την επιστημονική ομάδα του
αν. καθηγητή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Ιasi
κ. Ovidiou Gavrilovici,
και της Ψυχολογικής Ένωσης Psiterra
Εαρινός Κύκλος 2015

1.«Ομάδα συνεργασίας & στήριξης γονέων:
Καλές πρακτικές για τα “παιδιά του κόσμου”»

Κάθε Τετάρτη 6.00 – 8. 15 μ.μ.
από 1 Απριλίου και για 11 συναντήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ 
Για αιτήσεις εγγραφής βλ. εδώ 
2. «Ομάδα συνεργασίας & αντίστασης… μετά μουσικής»
Κάθε Πέμπτη 6.00 – 8. 15 μ.μ.
από 2 Απριλίου και για 11 συναντήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ 
Για αιτήσεις εγγραφής βλ. εδώ