Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία από την αρχή ως το τέλος

με τις αφηγηματικές θεραπεύτριες, εκπαιδεύτριες και επόπτριες

 Tali Gogol Ostrowsky, MSW,  Yael Gershoni, MSc

Ανοιχτή & Δωρεάν στο κοινό διάλεξη
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
Σαββατοκύριακο 7-8 Φεβρουαρίου 2015

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ 
Για αιτήσεις εγγραφής για το σεμινάριο βλ. εδώ