Ευρωπαικό Πρόγραμμα SHELDON για παιδιά /εφήβους

sheldon-project

Smart Learning Motivation Intervention Model for Students with Emotional, Behavioural and Learning Difficulties 

EC Erasmus+ Programme KA2 project no. 2017-1-LT01-KA201-035296

———————————————————————————————————————

Πρόγραμμα παρέμβασης – υπστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές/ συμπεριφορικές προκλήσεις.
Χωρίς χρηματικό αντίτιμο πλέον ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ μέσω Ίντερνετ….

Δείτε το εύχρηστο υλικό που κατασκευάσαμε σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους Εταίρους μας από Λιθουανία, Γερμανία, Βουλγαρία και Ιταλία στο πλαίσιο του Ευρωπαικού προγράμματος SHELDON.

Την παρέμβαση που διαμορφώθηκε από το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Θεραπείας (και τον Αδάμ Χαρβάτη, επιστημονικά υπεύθυνό του) θα τη βρείτε στην κατηγορία
PRODUCTS στην επιλογή IO2 LEARNING MOTIVATION INTERVENTION MODEL.
Κοιτάξτε όλο το πρόγραμμα αλλά δείτε στα περιεχόμενα και που βρίσκεται και η Σύντομη / Βραχεία εύχρηστη Παραλλαγή του προγράμματος!!

στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Βουγαρικά και Γερμανικά

 

Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

http://www.sheldon-project.eu/

Δείτε ειδικά το βιβλίο με την περιγραφή της παρέμβασης

https://www.sheldon-project.eu/wp-content/uploads/2019/12/SHELDON_Intervention_model_GR.pdf

 

About SHELDON

——-

Intervention program:Supporting students with learning disabilities and emotional / behavioral challenges.
Now available online without money…

Check out the handy material we made in collaboration with our European Partners from Lithuania, Germany, Bulgaria and Italy as part of the SHELDON European Program.

You can find the main intervention developed by the Institute of Narrative Therapy (and Adam Harvatis, scientifically responsible) ιn the category PRODUCTS in choice IO2 LEARNING MOTIVATION INTERVENTION MODEL. Have a look at the whole program but also see the contents to find out where the Short / Brief handy version of the program is !!

in Greek, English, Italian, Bulgarian and German.

 

See the site of the whole program

http://www.sheldon-project.eu/

See especially the book with the description of the intervention method