Ευρωπαικό Πρόγραμμα SHELDON για παιδιά /εφήβους

sheldon-project

Smart Learning Motivation Intervention Model for Students with Emotional, Behavioural and Learning Difficulties 

EC Erasmus+ Programme KA2 project no. 2017-1-LT01-KA201-035296

———————————————————————————————————————

Πρόγραμμα παρέμβασης – υποστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικές/ συμπεριφορικές προκλήσεις.
Χωρίς χρηματικό αντίτιμο πλέον ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ μέσω Ίντερνετ….

Δείτε το εύχρηστο υλικό που κατασκευάσαμε σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους Εταίρους μας από Λιθουανία, Γερμανία, Βουλγαρία και Ιταλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος SHELDON.

Εδώ, θα βρείτε την παρέμβαση που απευθύνεται σε μαθητές, που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας ( και τον Αδάμ Χαρβάτη, επιστημονικό συντονιστή). Δείτε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα καθώς και τα περιεχόμενα για να ανακαλύψετε που βρίσκεται η σύντομη/εύχρηστη μορφή του προγράμματος. 

στα Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Λιθουανικά, Βουλγάρικα και Γερμανικά.