Συμβουλευτική Επαγγελματιών (Coaching)

service3.jpg

To ΙΑΨ έχει προσφέρει υπηρεσίες coaching μέσω της συνεργασίας του με την Εταιρεία «Εργονομία» και με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Life Coaching εντός επιχειρήσεων

Διάφορες επιχειρήσεις προσφέρουν τη δυνατότητα στα στελέχη και τους εργαζόμενούς τους να συναντηθούν με ειδικούς που προσφέρουν υποστήριξη για τη διαχείριση θεμάτων της προσωπικής τους ή / και επαγγελματικής τους ζωής. Οι υπηρεσίες Life Coaching προσφέρονται σε προστατευμένο χώρο μέσα στο χώρο εργασίας και είναι δωρεάν για τους εργαζόμενους, οι οποίοι συμμετέχουν σε εθελοντική βάση. Ο ψυχολόγος δεσμεύεται απέναντί τους από τη δεοντολογία της εμπιστευτικότητας και δεν μεταφέρει πληροφορίες από τις συναντήσεις του στην εταιρεία ή αλλού.

Οι άνθρωποι συχνά στο διάβα της ζωής έρχονται αντιμέτωποι με δυσκολίες ή θέματα τα οποία επηρεάζουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Η διαχείριση προβλημάτων υγείας, μεταβάσεις σε νέες καταστάσεις ζωής, θέματα σχέσεων, θέματα με τα παιδιά, οικονομικές πιέσεις, ζητήματα επικοινωνίας μπορούν να επηρεάσουν την αίσθηση ευζωίας αλλά και την επαγγελματική τους απόδοση. Το life coaching εντός των επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να λάβουν υποστήριξη ώστε να διαχειριστούν καλύτερα τις δυσκολίες της ζωής  προτού επηρεάσουν και άλλους τομείς της ζωής τους. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επιδιώξουν τους προσωπικούς τους στόχους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

O life coach επισκέπτεται την εταιρεία / οργανισμό σε τακτές και γνωστές στους υπαλλήλους ημερομηνίες και οι υπάλληλοι κλείνουν ραντεβού μαζί του για να συζητήσουν.

Το life coaching που προτείνει το ΙΑΨ ενδυναμώνει τους ανθρώπους ώστε να βρουν λύσεις στις δυσκολίες τους και να προχωρήσουν προς τις προτιμώμενες κατευθύνσεις της ζωής τους, χρησιμοποιώντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις γνώσεις, ικανότητες και αξίες ζωής τους.

Επαγγελματικό Coaching

για στελέχη και οργανισμούς / επιχειρήσεις

  • Το επαγγελματικό coaching είναι μία διαδικασία κατά την οποία ένας σύμβουλος βοηθά τον επαγγελματία  ή και ολόκληρη την επιχείρηση να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ικανότητες και να ξεπεράσει τις δυσκολίες, έτσι ώστε να επιφέρει αξιόλογες και βιώσιμες αλλαγές στην επαγγελματική και επιχειρηματική του δραστηριότητα.
  • Το επαγγελματικό   coaching δεν είναι ψυχοθεραπεία.  Δεν επιδιώκει να «διορθώσει» τα  προβλήματα του πελάτη- συμβουλευόμενου αλλά τον βλέπει ως έχοντα εφόδια, δημιουργικό φορέα αλλαγών. Το coaching έχει προσανατολισμό προς το μέλλον.
  • Χρόνιες δυσκολίες, καταστάσεις κρίσεων, νέες προκλήσεις και αποφάσεις μπορούν, λοιπόν, να αποτελέσουν αντικείμενο επαγγελματικού  coaching βοηθώντας τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να διαμορφώσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

 

Σεμινάρια Coaching

για επαγγελματίες, στελέχη

και οργανισμούς / επιχειρήσεις

  • Τα σεμινάρια για επαγγελματίες, στελέχη και οργανισμούς στόχο έχουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και να τις αξιοποιήσουν εξελίσσοντας της σε νέα πεδία. Δεν ξεκινούν από προκατασκευασμένες ιδέες για τις σωστές πρακτικές αλλά στόχο έχουν την κινητοποίηση των εφοδίων που ήδη έχουν οι συμμετέχοντες.  Είναι σεμινάρια, λοιπόν, εστιασμένα στις λύσεις.
  • Η μεθοδολογία είναι βιωματική, αξιοποιεί δηλαδή το βίωμα, την εμπειρία και την ουσιαστική συμμετοχή των μελών του σεμιναρίου και έχει ως βασικό εργαλείο τον διάλογο.  Η διαδικασία είναι δημιουργική και κινητοποιητική.

Μερικά από τα θέματα-τίτλους των σεμιναρίων είναι τα ακόλουθα